Vi genomförde ett projekt finansierat av  Möller Barn & Ungdomsfond kallat  ”Simma Lugnt” i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen och FUB för att bidra till ökad simkunnighet för personer som behöver särskild anpassad simundervisning för att kunna lära sig simma.