Genom Region Västmanlands handlingsplan och dess styrgrupp där vi är representerade ska vi bistå Regionen med utbildning av regionpolitiker och tjänstemän samt övrig berörd personal under 2017.
Under hösten 2017 är planen den att vi dels ska hålla en utbildning med Regionfullmäktige och dels en utbildning av all personal vid Regionens primärvårdsenheter (vårdcentraler).