Patienter straffas när myndighet gjort fel

Patienter och landsting kan komma att få betala extra mycket för vissa icke utbytbara läkemedel i höst och nästa år. Orsaken är ett fel som uppstått vid Tandvårds- och Läkemedelsverkets införande av tekniska rutiner.

– Det är oacceptabelt att lägga kostnaden för myndighetens misstag på patienterna, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

I Tandvårds- och Läkemedelsverkets föreskrifter 2009:3 och 2009:5 regleras handelsmarginalerna för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen. I samband med TLV:s översyn av apotekens handelsmarginaler för läkemedel som inte är utbytbara men som klassificeras som generiska läkemedel, upptäcktes att vissa av dessa inte har fått den förhöjda handelsmarginalen. Apoteksföretagen har därför gjort en inkomstförlust på 189 miljoner kronor under perioden november 2009 till och med maj 2012. Orsaken är ett fel som uppstått vid TLV:s implementering av tekniska rutiner. 

TLV föreslår nu att apoteksföretagen skall kompenseras genom att nuvarande handelsmarginal på 10 kronor för aktuella läkemedel tillfälligt ska höjas till 13 kronor under oktober 2013 till och med december 2014. Detta är Handikappförbunden är kritisk till.

– Det kommer att drabba kommande patienter och landsting och kanske inte alls de som köpte läkemedlen till ett lägre pris tidigare, menar Ingrid Burman.

Ett av de förbund som reagerat starkt är ParkinsonFörbundet:

– För oss är det fullständigt ologiskt att patienter och landsting bestraffas på grund av brister i de tekniska rutinerna hos myndigheten TLV. Tänk om Försäkringskassan skulle upptäcka att deras tekniska rutiner lett till att kunder fått lite för lite ersättning per dag under en viss tidsperiod och att myndigheten skulle komma på idén att kompensera framtida kunder med några kronor extra per dag ett antal månader framöver och sedan är felet tillrättat. Detta skulle vara helt uteslutet, säger Gunn Franzén Ljung, generalsekreterare.

Handikappförbunden anser att TLV får gå till statsmakterna och begära ett tilläggsanslag på 189 miljoner kronor, om myndigheten vill kompensera apoteksföretagen för den uteblivna intäkten.

– Hur TLV sedan ska kunna spåra vilka apotek som är berättigade till att dela på dessa eventuella 189 miljoner kronor, blir en fråga för myndigheten att lösa, säger Ingrid Burman.

För mer information om remissvaret, var god kontakta:

Gunn Franzén Ljung, generalsekreterare, ParkinsonFörbundet, 073 – 914 1076

För ytterligare kommentarer, var god kontakt:

Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.