Otillgänglig radio och TV ska kosta

Public service ska nå alla i hela Sverige. Företagen ska vara ledande när det gäller att förbättra tillgängligheten till medier för människor med funktionsnedsättning. Om publiken inte nås av innehållet i radio- och TV-programmen ska det få ekonomiska konsekvenser, anser Handikappförbunden i ett yttrande.

I ett remissvar på betänkandet Nya villkor för Public Service, SOU2012:59, framhåller Handikappförbunden att kraven på användbarhet för människor med funktionsnedsättning bör vara högre på Public service i förhållande till de kommersiella företagen. För att nå och spegla publiken behövs konkreta handlingsplaner som utvärderas systematiskt varje år.

– Public service har en viktig demokratisk roll i samhället och måste nå alla. Vi tycker det är rimligt att det finns samma möjlighet till vitesföreläggande för Public Service som för kommersiella programföretag när det gäller tillgänglighet. Men först och främst handlar det om att förbättra dialogen för att få bättre kvalitet i utbudet och för att nå publiken. Vi i funktionshinderrörelsen vill gärna bidra med vår kunskap i arbetet med programföretagen, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

I yttrandet framhåller Handikappförbunden även att Public service måste bli bättre på att följa upp hur människor speglas när det gäller funktionsförmåga, kön, ålder, etnisk bakgrund, inkomst och var man bor. Den massmediala bilden av människor i Sverige är fortfarande mycket skev och speglingskravet behöver tydliggöras i sändningstillstånden för att mångfalden ska öka. För att lyckas med uppdraget behöver fler personer med funktionsnedsättning arbeta i företagen och bjudas in att medverka.

 – Kravet på att 55 procent av sändningarna i Sveriges Television och Sveriges Radio ska produceras utanför Stockholm finns kvar i sändningstillstånden trots att det ifrågasatts i många år. Men vad man speglar är viktigare än var ett program spelas in, säger Ingrid Burman. Handikappförbunden anser att mediebilden ska följas upp av programföretagen själva och kompletteras med oberoende analyser.  

 För kommentarer, kontakta Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden telefon 070-343 95 87. 

För mer information om remissvaret, kontakta Mia Ahlgren, Handikappförbunden, 070 – 268 52 22.