Funktionsrätt Västmanland är en organisation som består av en rad läns- eller regiontäckande funktionsrättsföreningar i Västmanland. Uppdraget är bland annat att vara en enad röst mot mot Region Västmanland och övriga myndigheter/offentliga verksamheter i Västmanland.

Vi har fn  32 medlemsföreningar vars riksförbund i de flesta fall är medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Vi är en samarbetsorganisation med Funktionsrätt Sverige, man kanske skulle kalla det någon typ av associerat partnerskap. Vi har motsvarigheter i Sveriges övriga län och kommuner. Dessa är också fristående från Funktionsrätt Sverige, men samarbetet är tätt.

Funktionsrätt Västmanlands beslutande forum är:
– årsmötet
– ordförandemöten
– styrelsen

– styrelsens arbetsutskott (på delegation från styrelsen)

Funktionsrätt Västmanlands högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds Funktionsrätt Västmanland av styrelsen, som också är ansvarig för att verkställa årsmötets beslut. Till sitt förfogande har styrelsen ett kansli. Organisationen kallar till ordförandemöten, fyra gånger om året som är ett beslutande organ, mellan årsmötet och styrelse.