Styrelse

 

Ordförande Magnus Agestav

E-post

021-35 30 95

 


                                      Vice ordförande Rebecca Juhlin

E-post

021-353080


                                     Sekreterare  Umhuzat Zhurkaeva

E-post

 


                                     Vice sek  Eva Knuts Eriksson

E-post

                        


                               

                                     Kassör  Sten Andersson

E-post

     


                                     Ledamot Bjarne Runnström

E-post

 


                                 

           

                                    Ledamot Ingemar Andreas

E-post

 


                                   Ledamot Barbro Norström

   E-post


                                   Ersättare Ulrika Ekman

E-post

 


                                      Ersättare Jeanette Peretic

E-post

 


 Valberedning            E-post

Sammankallande Christer Nygren

 


Revisorer

Ordinarie  Sofia Gunnarsson Allians Revision & Redovisning

Ersättare Peter Åsheim  Allians Revision & Redovisning