Styrelse

Ordförande Magnus Agestav

E-post

021-35 30 95                               

Vice ordförande Rebecca Juhlin

E-post

Sekreterare  Robert Klinga

E-post

Vice sekreterare Umhuzat Zhurkaeva

E-post

Kassör/ Ordförande Personalutskott  Sten Andersson

Ledamot Päivi Anttila

E-post

Ledamot  Ulrika Ekman

E-post

Ersättare  Eva Knuts Eriksson

Ersättare Jan Berndtsson

E-post

Valberedning            E-post

Christer Nygren (sammankallande) samt Maija Parviainen

Revisor

Ordinarie  Sofia Gunnarsson Allians Revision & Redovisning

Ersättare Peter Åsheim  Allians Revision & Redovisning