Funktionsrättsrörelsen finns inte bara i Västmanland utan det har bildats samarbetsorganisationer på kommunal och  regional nivå i hela Sverige. Dessa samarbetar nära Funktionsrätt Sverige utan att kunna vara medlemmar.

För att få information om samarbetsorganisationer i kommunerna, kontakta närmaste län eller region – se nedan.

Blekinge län

HSO Blekinge
Strandgatan 8
372 30  Ronneby
Tel: 0457-211 45
E-post: info@hsoblekinge.se
Hemsida: Blekinge län

Dalarnas län

Klöverstigen 10
784 51 Borlänge
Tel: 0243-627 00
E-post: hsodalarna@gmail.com
Hemsida: Dalarnas län

Gotlands län

Funktionsnedsatta i samverkan – Funkisam
Brömsebrovägen 8, 621 39 Visby
Tel: 0706-028 17
E-post: funkisam@hotmail.se
Hemsida: Funkisam Gotlands län 

Gävleborgs län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
S. Centralgatan 10, 802 50 Gävle
Tel: 026-61 51 63
E-post: kansli@hsogavleborg.se
Hemsida: HSO Gävleborgs hemsida

Hallands län

Saknar samarbetsorgan
Däremot finns Husknuten som är ett föreningshus för över 20 handikappföreningar i Halland. Här har flera av föreningarna sina kanslier.

Jämtlands län

Handikappsamverkan
Postadress: Box 377, 831 25 Östersund
Besöksadress: Folkets Hus, Krondikesvägen 93
Tel: 063-18 18 84.
Fax: 063-18 18 85
E-post: kansli@hsv.z.se
Hemsida: saknas

Jönköpings län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Barnarpsgatan 19, 553 16 Jönköping
Tel: 036-15 28 70.
Fax: 036-15 28 90
E-post: info@hso.jonkopingslan.se
Hemsida: HSO Jönköpings län

Kalmar län

FSO Resurscenter i Kalmar län
Nygatan 30 392 34 Kalmar
Tel 0480-27440
Fax 0480-27464
E-post: info@fsokalmarlan.se
Hemsida: FSO Kalmar län

Kronobergs län

Handikapprörelsens Idé- & Kunskapscentrum
Södra Vallviksvägen 4B, 352 31 Växjö
Tel: 0470-71 10 50.
Fax: 0470-478 88
E-post: info@handikappkunskap.se
Hemsida: Kronobergs län 

Norrbottens län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
c/o Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7, 954 42 Södra Sunderbyn
Tel reception: 0920-26 66 19.
Fax 0920-43 42 56
E-post: hso@sunderby.fhsk.se
Hemsida: HSO Norrbottens län

Skåne, region

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
HSO Skåne
Östra varvsgatan 23, 211 73 Malmö
Tel: 040-23 64 40.
Fax: 040-24 46 75
E-post: info@hsoskane.se
Hemsida: HSO region Skåne 

Stockholms län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
S:t Göransgatan 84 2tr, 112 38 Stockholm
Tel: 08-651 25 10.
Fax: 08-651 25 15
E-post: info@hsostockholmlan.se
Hemsida: HSO Stockholms län

Södermanlands län

Handikappföreningarna Sörmland
Eleonoragatan 18, 633 43 Eskilstuna
Tel: 016-13 87 90.
Fax: 016-13 87 91
E-post: kansli@hsod.se
Hemsida:Handikappföreningarna Sörmland

Uppsala län

Handikappförbundens samarbetsorgan
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala
Tel: 018-56 09 00.
Texttel: 018-56 09 02.
Fax: 018-59 09 01
E-post: info@.c.hso.se
Hemsida: HSO Uppsala län

Värmlands län

Handikappförbunden Värmlands län
Box 499, 651 11 Karlstad
Tel: 054-18 04 65.
Fax: 054-18 95 08
E-post: exp.hso@telia.com
Hemsida: HSO Värmlands län  

Västerbottens län

HSO Umeå
Storgatan 76, 903 33 Umeå
Tel: 090-70 66 00.
Fax: 090-70 66 26
E-post: info@ac.hso.se
Hemsida: www.­ac.­hso.­se

Västernorrlands län

Handikappförbundens samarbetsorgan
Box 196, 871 24 Härnösand
Tel: 0611-187 70
Texttel: 0611-51 17 63
Fax: 0611-187 70
E-post: Roland Artursson
Hemsida: saknas

Västra Götalandsregionen

Handikappförbundens samarbetsorgan
Ekenäsgatan 15, 504 55 Borås
Tel: 033-10 66 44, 033-10 70 44.
Fax: 033-10 71 44.
E-post: info.hso-vg@telia.com
Hemsida: HSO Västra Götalandsregionen 

Örebro län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro
Tel: 019-673 21 20
E-post: kansli@hso-t.se
Hemsida: HSO Örebro län

Östergötlands län

Handikappföreningarna Östergötland
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel: 013-12 30 60.
Texttel: 013-31 21 37.
Fax: 013-31 48 67
E-post: info@hso-ostergotland.org
Hemsida: Handikappföreningarna Östergötland