Tandhälsoförbundet Västmanland

Tandhälsoförbundet (Tf) arbetar för att tänderna ska betraktas som del av kroppen och att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Vi strävar efter en säker tandvård och ger stöd till personer som går till tandläkaren. Förbundet informerar politiker, vårdgivare och allmänhet om risker med bland annat olika tandlagningsmaterial, rotfyllningar med mera.

Tf  företräder patienter i tandvården.  Flertalet av medlemmarna har allvarliga problem som har med tänderna och munhålan att göra. Distriktet i Västmanland har stora kunskaper om risker med olika metaller, plaster med mera i tandvårdsmaterial, om problem med rotfyllda tänder, inflammationer i käkbenet med mera.

Symtom som kan uppträda på grund av besvär från tänder och munhåla kan vara onormal trötthet, yrsel, huvudvärk, led- och muskelvärk, oroligt hjärta, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, viktnedgång, oro och nervositet. Inom konventionell vård hittas sällan orsakerna till dessa besvär. Därför strävar vi för ett tydligare samarbete mellan läkare och tandläkare då många besvär börjar i munhålan.

Som medlem i Tf får du allsidig och nyttig information. Vår medlemstidning Tf-bladet kommer ut fyra gånger om året och berättar om nyheter i tandvården och risker med olika behandlingsmetoder. Det ger dig bra kunskaper som också strärker dig som patient i vården.