Celiakiföreningen i Västmanland

Svenska Celiakiförbundet är en intresseorganisation för alla som har sjukdomen celiaki. Förbundet företräder också laktosintoleranta samt de som inte tål mjölk- eller sojaprotein.

 

facebook.com/celiakiforbundet

Celiaki är en tarmsjukdom som innebär att tunntarmen tar skada av mat som innehåller gluten. Gluten är ett protein som finns i sädesslagen vete, råg och korn. Vid celiaki startar glutenproteinet en inflammation i tunntarmens slemhinna.

Celiaki kallas även glutenintolerans och är en vanlig sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar. Cirka 1-2 procent av befolkningen i Sverige har celiaki. Majoriteten av dessa har ännu inte fått en diagnos. Det finns ingen medicin mot celiaki, den enda behandlingen är en strikt glutenfri kost.

Svenska Celiakiförbundet bildades 1975. Förbundet har i dag 24 000 medlemmar och ca 30 läns- och lokalföreningar över hela landet. Svenska Celiakiförbundet arbetar för att fler ska få sin diagnos tidigare, kunna leva ett så friskt liv som möjligt samt ha rätt till en merkostnadsersättning för sin glutenfria kost.