STROKE-föreningen i Västmanland

STROKE-Riksförbundet arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser . Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt för att närstående ska få ett gott stöd. Förbundet stödjer även forskning om stroke genom Strokefonden 90 05 30 -7

 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt och cirka 15 % en hjärnblödning. Varje år insjuknar cirka 30 000 svenskar i stroke. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar.

Stroke kan orsaka både synliga funktionsnedsättningar såsom halvsidesförlamning samt osynliga funktionsnedsättningar, till exempel extrem trötthet, depression, yrsel, synfältsbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörssvängningar, tal- läs och skrivsvårigheter, ljudkänslighet m fl. Ingen stroke är den andra helt lik, konsekvenserna efter stroke ser olika ut för varje person som har insjuknat. Den första tiden efter insjuknandet sker ofta en spontan förbättring. Genom rehabilitering kan man återfå många av sina förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa. Det är aldrig försent att rehabiliteras! Förbättringar kan ske många, många år efter insjuknandet.

Som medlem i STROKE-Riksförbundet får du gratis våra informationsskrifter. Du får vår uppskattade medlemstidning fyra gånger per år. I våra föreningar kan du få kunskap, stöd och finna gemenskap med andra, både de som fått stroke och närstående. Föreningarna ordnar bland annat informationsträffar, gymnastik, studiecirklar, samtalsgrupper, anhöriggrupper, resor och utflykter. Föreningarna arbetar även med att förbättra vård och rehabilitering lokalt. Alla som är intresserade kan bli medlemmar. Förbundet bildades 1983 och har idag 70 läns- och lokalföreningar.