Västmanlands intresseförening för psykotiskt sjuka

VIP är en länsförening som bildades 1995. Föreningen är ansluten till Rikshandikapporganisationen Schizofreniförbundet. Föreningen vänder sig i första hand till familjer där någon närstående drabbats av schizofreni eller liknande psykoser.

Föreningen har sitt säte i Västerås. Den är partipolitiskt och religiöst obundet.

Mål och verksamhet

VIP verkar för att:

  • sprida förståelse om den drabbades och anhörigas situation och behov och motverka fördomar om psykossjukdom.
  • den drabbade och anhörigas förmåga att forma sina liv tas tillvara genom hjälp till självhjälp.
  • bidra till att fördomar, okunskap och förutfattade meningar om psykisk sjukdom skingras.
  • kommunerna och landstinget tar ett helhetsansvar för vård, omsorg och rehabilitering och att detta sker i fullgod samverkan med anhöriga och andra berörda parter.

 

Som medlem:

  • kan du delta på våra medlemsmöten – i regel två vardera under vår och höst. Här får Du möjlighet att knyta kontakter, få tips och hjälp och ge förslag på och själv medverka i föreningens aktiviteter. På medlemsmöten medverkar föredragshållare inom för oss intressanta ämnesområden. På årsmötet är Du med och beslutar om föreningens verksamhet.
  • har Du möjlighet att medverka i en studiecirkel eller arbetsgrupp kring ett visst ämne eller fråga.
  • får Du varje år ett antal medlemsbrev från styrelsen med information om möten med mera.

 

Föreningen i samhället

Föreningen deltar i samverkansgrupper inom både kommun- och regionsverksamheter. Vid olika arrangemang som berör föreningen såsom konferenser, informationsdagar och kongresser representeras VIP i regel av styrelsen.

 

Sekretess och tystnadsplikt gäller:

  • alla uppgifter som rör andra medlemmars personliga förhållanden.
  • övrig information av personlig art som inhämtats vid medlemsmöten och samtal medlemmarna mellan.

 

Bli medlem:

http://www.schizofreniforbundet.se/bli_medlem 

 

Facebooksida:

www.facebook.se/VIP-Vastmanland

 

Instagram:

@VIP-Vastmanland