Personskadeförbundet RTP i Västmanland


Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Förbundet arbetar för delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med trafik-, olycksfalls- och polioskador.

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående. Förbundet bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle för alla. Vi arbetar även för att våra medlemmar ska få en livslång rehabilitering och tillgång till rätt hjälpmedel.

Förbundet består av medlemmar med olika typer av trafik- och olycksfallsskador. Vi har delat in dem i följande skadegrupper: nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgsskada, hjärnskada, polioskada, amputation, samt övriga trafik- och olycksfallsskador.

Det finns många frågor som är likartade för alla medlemmar, till exempel behovet av samhällets insatser inom sjukvård och rehabilitering, kontakter med försäkringskassa och försäkringsbolag eller av att träffa personer med liknande erfarenheter.

Att råka ut för en trafik-, eller olycksfallskada eller få nya symptom efter polio förändrar livet – både för den skadade och anhöriga. När man skadar sig uppstår många frågor och det är viktigt att få stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation.

Vi har cirka 50 aktiva lokalföreningar och ett 20-tal distrikt runt om i Sverige där medlemmarna kan engagera sig och delta i olika aktiviteter som anordnas.