Osteoporosföreningen Västmanland

Osteoporosföreningen Västmanland är ett distrikt av Osteoporosförbundet; en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet
och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen.
Förbundet bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden.
Vi är den enda patientorganisation som satsar sina resurser på diagnosen osteoporos.

Osteoporosförbundet verkar för att:
  • Osteoporos ska bli en känd sjukdom.

  • Osteoporotiker ska få en korrekt diagnos och adekvat vård.

  • De med lågenergifraktur ska bentäthetsmätas med DXA i ländrygg och höft.

  • Ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas.

  • Osteoporos ska förebyggas.

En viktig uppgift är att informera såväl allmänhet som beslutsfattare och alla som arbetar inom vården.
Vi arrangerar föreläsningar och vi bidrar med kunskap på många sätt.