Njurföreningen Norra Mälardalen

Njurföreningen Norra Mälardalen, Region Västmanland och Region Uppsala, är en av fjorton rikstäckande regionföreningar inom Njurförbundet. Föreningen har knappt 300 medlemmar och är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är:

  • att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället.
  • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och organdonation.
  • att inom det regionala området företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

En av Njurförbundets främsta uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Arbetet utgår från Njurförbundets idéprogram och riktlinjer för god njursjukvård.

Njurarnas viktigaste uppgift är att rena blodet och balansera kroppens vätskor. Till följd av infektioner, diabetes och ärftlig sjukdom kan njurarna upphöra att fungera. Symtom vid kronisk njursvikt är främst trötthet, illamående och klåda.

Varje år drabbas ca 1 100 svenskar av kronisk njursvikt. Dialysbehandling ges som regel på sjukhus. Moderna behandlingsmetoder gör det möjligt att leva ett innehållsrikt liv även när man har dialys. Brist på organ och medicinska faktorer innebär att alla inte kan transplanteras. De flesta kan återgå till ett normalt liv efter en njurtransplantation. Den kräver dock livslång medicinering, vilken kan medföra biverkningar. Med en bra dialysbehandling, tillräckliga dialysresurser och ett bra samhällsstöd kan njursjuka få en god livskvalitet som dialyserande. Ökad information om organdonation kan ge fler möjlighet till njurtransplantation, rehabilitering och möjlighet att leva ett bra liv.

Som medlem i någon av Njurförbundets regionföreningar får du kontakt med andra njursjuka, information och stöd i sociala frågor. Njurförbundet arbetar med att öka kunskapen om de njursjukas situation och påverka beslutsfattarna. Förbundet arrangerar rekreation och rehabilitering med möjlighet till dialysbehandling både inom landet och utomlands. Föräldrar till njursjuka barn och njursjuka ungdomar har särskild verksamhet inom förbundet. Som medlem får du också tidningen NJURFunk.