Mun- & Halscancerföreningen i Västmanland

Underlättar för medlemmar att komma tillbaks till ett normalt liv, främjar en bättre vård och behandling samt informerar allmänhet och myndigheter om medlemmarnas problem och behov.

 

Cancer i svalg eller munhåla innebär operativa ingrepp i struphuvud, stämband eller delar av tunga eller käke. Genom ingrepp förloras förmågan till normalt tal. Personer som har genomgått en operation kan bland annat få ett förändrat tal. Att inte kunna kommunicera på det sätt som man är van vid innebär en stor fysisk och psykisk omställning. För den glossektomerade, som har en bit av eller hela, tungan bortopererad, är talet ofta lite otydligt. Det största problemet för de flesta i denna grupp är dock att inte kunna äta som vanligt.

Det går att lära sig att tala igen. För laryng-ektomerade, som har opererat bort struphuvudet, är det viktigt att få hjälp av en logoped för att snabbt komma igång med talträningen efter operationen. Personer som inte lyckas lära sig matstrupstal (esofagustal) kan tala genom att använda en röstgenerator eller en röstventil. Hemilaryng-ektomerade, som har opererat bort halva struphuvudet, kan oftast kommunicera utan hjälpmedel.

Som medlem i MHCF får du kontakt med andra hemilaryng-, laryng- och glossektomerade. Förbundet har uppsökande verksamhet, rehabiliteringskurser, seminarier samt aktiverings- och talkurser för att förbättra medlemmarnas livskvalitet. Som medlem får du förbundstidningen Mun&Hals samt annan information. MHCF bildades 1967 och har elva regionsföreningar. MHCF är en av huvudmännen i Cancerfonden.