HRF Västmanland

Vi är en distriktsorganisation som verkar inom Västmanlands län.
Vi arbetar med länsövergripande frågor där hörselvården och tolkservicen är två stora bitar i vårt påverkansarbete.
Dessutom är vi en samlingspunkt för våra åtta lokalföreningar där informationsutbyte, utbildning och olika former av samarbeten sker.
Det är kanske de två viktigaste pelarna i vårt arbete.

Distriktet samarbetar med de närliggande HRF-distrikten genom sk DUST-träffar. Vi har bra kontakt med andra handikapporganisationer och vårt kansli finns i Handikappföreningarna i Västmanlands (HV) lokaler på Eriksborg.

I Västmanland finns i dag cirka 36 000 hörselskadade mellan 16-110 år, 15.8% av befolkningen. Av dessa har crika 11 000 hörapparat enligt SCB:s statistik, men det är cirka 20 000 som är i behov av hörapparat. I hela landet finns cirka 9 000 barn, i åldern 0-20 år registrerade hos hörselvården och i Västmanland cirka 200.

Distriktet består av 8 lokalföreningar med totalt cirka 800 medlemmar.

Vår viljeinriktning

Hörselskadade barn ska få en rättvisare start i livet. Yrkesverksamma hörselskadade ska få de hjälpmedel de är berättigade och den arbetsmiljö som krävs vid hörselskador.
Äldre och sjuka hörselskadade ska få vård av personal som har kunskap om hörselskadornas problematik.
Dessutom vill vi att avgifterna för hörapparater skall avskaffas.

Intressegrupper

Distriktet har inga egna intressegrupper, men vi försöker bevaka de olika intressegruppernas områden. Har du någon specifik undran om tinnitus, meniérè, yrkesverksamma, är förälder eller anhörig, vuxendöv, bärare av cochlea implantat eller upplever att ditt funktionshinder gör att du inte riktigt passar in nånstans kan du vända dig till vårt kansli, enklast via mail så försöker vi lotsa dig rätt.