HOBS Hälsa oberoende av storlek i Västmanland

Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek har varit verksamt sedan 1995 och arbetar för att lyfta fram och förmedla våra medlemmars åsikter och erfarenheter både på nationell, lokal och internationell nivå.

Vi är en ideell medlemsorganisation som drivs helt utan vinstintresse. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Vi arbetar aktivt med hälsofrågor för allas rätt till en jämlik vård. Att utifrån ens förutsättningar skapa en sund och positiv syn till psykisk, fysisk och social hälsa.

Vi arbetar alltid utifrån HOBS grundstenar hälsa, förståelse och ansvar.

  • Hälsa -Alla individers rätt till en jämlik hälsa
  • Förståelse -Förståelse för individens eget beteende men även förståelse av samhället
  • Ansvar -Vi är alla ansvariga för vår egen hälsa

HOBS nätverk sträcker sig på både lokal, nationell och internationell nivå genom samarbete med landsting, kommuner, skol- och barnomsorg, politiker och den ideella sektorn.

Vår organisation finns på platser runt om i landet i form av lokalföreningar

Via våra lokalföreningar är vårt syfte att stötta på lokalnivå, genom aktiviteter, sociala grupper, arbeta förebyggande åtgärder inom området, påverka till bättre vård samt stödja personer.