Glaukomföreningen Västmanland

Glaukomföreningen Västmanland är en ideell, fristående och opolitisk förening med syfte att tillvarata intressen för glaukompatienter i Västmanlands län, samt sprida kunskap om sjukdomen hos allmänheten.

Föreningen bildades 2019 och är medlem av Svenska Glaukomförbundet.

Föreningens syften är

  • att sprida kunskap till medlemmar och allmänhet om ögonsjukdomen glaukom (grön starr)
  • att verka för att medlemmarna knyter kontakter och utbyter erfarenheter
  • att etablera ett gott samarbete med ögonkliniker, optiker och andra med kunskap om glaukom
  • att samarbeta med andra föreningar och organisationer som kan främja verksamheten
  • att påverka myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen