Diabetesföreningen i Västmanland

Främjar de medicinska och sociala intressena för människor med diabetes i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen samt stödjer vetenskaplig forskning om diabetes.

 

Människor med diabetes har antingen en total brist på hormonet insulin och har då typ I–diabetes. En otillräcklig produktion av ämnet eller nedsatt känslighet för insulin i vävnaderna är typiskt för typ 2-diabetes.

Det finns alltså två olika typer av diabetes. När insulinmängden är för liten blir koncentration av socker i blodet för hög. Man blir törstig, kissar mer än vanligt, blir trött och minskar i vikt. Tre till fyra procent av svenskarna har diabetes. Behandlingen innefattar insulin, tabletter, kost och motion och beror på vilken typ av diabetes man har.

Människor med diabetes har problem med allmänhetens okunnighet. Många har svårt att förstå att människor med diabetes kan få både för mycket och för litet socker i blodet. Båda kan leda till medvetslöshet. Med lågt blodsocker, så kallad insulinkänning, behöver man något sött till exempel ett glas mjölk, saft eller läsk. Vid allvarligare tillstånd krävs sjukvård.

En insulinkänning kan bero på för mycket insulin, för mycket fysisk aktivitet eller för lite mat. Patientens kunskaper om sin sjukdom är mycket betydelsefulla då diabetes till nittio procent behandlas genom egenvård. Egen mätning av blodsocker utgör grunden för behandlingen.

Genom att verka utifrån ett konsumentperspektiv ställer förbundet tydligare krav på sjukvården och vill kunna jämföra vårdsystem och behandlingsmodeller. Förbundet ger ut informationsmaterial och tidskriften Diabetes. Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och har 94 lokalföreningar och 19 länsföreningar. Som medlem i Svenska Diabetesförbundet får du kontakt med andra som har diabetes genom din lokalförening.