DHB Mellersta Sverige

DHB Mellersta är en regional föräldraförening som verkar i: Dalarna, Värmland, Västmanland, Södermanland, Östergötland samt Örebro län.

DHB Mellersta jobbar lokalt med intressepolitiska frågor som rör våra barn och ungdomar.

Vi samarbetar och samverkar med bl a Riksförbundet DHB, experter, institutioner, landsting, kommuner, andra organisationer.

Styrelsen arbetar ideellt, och arbetar i första hand med barn och familjefrågor. Alla i styrelsen är själva föräldrar till våra målgrupper.

DHB Mellersta ordnar olika familjeaktiviteter för att barn och ungdomar ska få en mer aktiv fritid, träffa andra i samma situation, samt att föräldrarna ska få träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

Familjer behöver få känna GEMENSKAP, och veta att man INTE ÄR ENSAM med sina frågor och funderingar. Grunden för vårt arbete är aktiva föräldrar till våra barn och ungdomar

Vi önskar att ALLA föräldrar med barn eller ungdomar med dövhet, hörselskada eller språkstörning, vill bli medlemmar och stödja vårt arbete för VÅRA barn och ungdomar.