Bröstcancerföreningen Västmanland

Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom att verka för förbättrad behandling, vård, rehabilitering och hjälpmedel samt att sprida information om bröstcancerbehandlades situation

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Drygt 8000 drabbas varje år. Bröstcancer innebär ett i huvudsak dolt handikapp med såväl psykiska som fysiska följdverkningar. Många bröstcancerbehandlade får komplikationer i form av funktionsnedsättningar i axel, arm och hand på den opererade sidan.

Genom de lokala bröstcancerföreningarnas stödpersoner kan bröstcancerbehandlade och deras närstående få stöd och råd. En stödperson är själv bröstcancerbehandlad och har genomgått utbildning i praktisk psykologi. Kontakt uppgifter till stödpersoner finns på vår hemsida https://vastmanland.brostcancerforbundet.se/om-oss/stodpersoner/

Som medlem i en bröstcancerförening får du tillgång till information och kan utbyta erfarenheter, delta i aktiviteter som vattengymnastik, föreläsningar, samtalsgrupper etc. Du får också medlemstidningen B-Magasin.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation bildades 1982 och har 33 föreningar över hela landet.

Bröstcancerfonden, PlusGiro 90 05 91-9 är de bröst-cancerbehandlades egen fond och administreras av Bröstcancerförbundet. www.brostcancerfonden.se