Blodcancerföreningen i Uppsala Sjukvårdsregion

Blodcancerföreningen i Uppsala Sjukvårdsregion är en ideell lokalförening inom Blodcancerförbundet vars huvudsyfte är att stödja dem som drabbats av en blodsjukdom eller blodcancersjukdom. Vår förening omfattar Västmanland, Uppland, Dalarna och Gävleborg.
Skapad av ideella krafter verkar vi för att bringa gemenskap, kunskap och stöd till personer med blodcancerdiagnos, deras närstående och personal inom hematologin. Styrelsemedlemmarna är spridda inom regionen.

Vår målsättning är:
– Erbjuda möjligheter att få möte andra blodcancerdrabbade.
– Ge möjlighet till råd och stöd.
– Sprida information och kunskap om blodcancersjukdomar bla. genom förbundets diagnosbroschyrer.
– Samarbeta med sjukvårdspersonal.
– Verka för att informera om våra medlemmars livssituation inom Uppsala Sjukvårdsregion.

Under året har vi medlemsmöten med olika föredrag samt minst två medlemsaktiviteter och adventsfika ordnas varje år.
Föreningen inbjuder även till fikaträffar inom samtliga län både vår och höst.

Blodcancerförbundets Diagnosbroschyrer omfattar 12 olika diagnoser av blodcancer. De är skrivna av erfarna hematologer.
De går att ladda ner som PDF-fil från förbundet,  www.blodcancerforbundet@se/diagnosbroschyr.

Vår hemsida är:
www.blodcancerforbundet.se/uppsala
www.facebook.com/blodcancerforeningenuppsala

Välkommen att bli medlem: gå in på www.blodcancerforbundet.se/bli_medlem.