Autism- och Aspergerföreningen Västmanland

Autism- och Aspergerföreningen Västmanland är en intresseorganisation vars målgrupp är personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Gemensamt för gruppen är en kraftig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel och ömsesidig kommunikation samt en kraftig begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen.

Autism- och Aspergerförbundet där vårt distrikt är en del bildades 1973 och har 23 ytterligare distrikt. Medlemmar är personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd, deras närstående samt professionella.

Autism- och Aspergerföreningens målsättning är att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd genom att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionsnedsättningarna medför. Autism- och Aspergerförbundet verkar bland annat för att det ska finnas undervisning, boende, arbete och fritid anpassade för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd och för att underlätta för dem och deras närstående att få kontakt med andra i samma situation. Autism- och Aspergerförbundet deltar i internationellt arbete, följer och ger uppslag till forskning inom området.

Autism- och Aspergerföreningen arbetar aktivt för att påverka politiker och tjänstemän i frågor som rör gruppen. Vi erbjuder föreläsningar som riktar sig till såväl närstående som professionella.

Som medlem i Autism- och Aspergerföreningen får du genom konferenser, föreläsningar utbildningar, studiecirklar, läger och familjearrangemang av olika slag möjlighet att träffa andra med erfarenhet av autism, Aspergers syndrom och  andra autismliknande tillstånd. Du kan också kostnadsfritt vända dig till kansliet med frågor som rör diagnos, habilitering, lagliga rättigheter med mera.

Förbundet har i samarbete med Postkodstiftelsen utvecklat en gratis introduktionsutbildning på webben om autism med namn E-autism.


Avsnitten i e-autism bör fungera även på de flesta smartphones och surfplattor.
 Prova gärna, men vi kan inte garantera att det fungerar på alla enheter.

Kontakt: webbutbildning@autism.se