Utöver våra och flera medlemsorganisationers kanslilokaler har vi även tre konferensrum kostnadsfritt för våra medlemmar. Övriga kan i mån av plats hyra våra lokaler.

Medlemsföreningar kan boka lokaler själva, Övriga kontaktar kansli@funktionsrattvastmanland.se