Ny rapport från Myndigheten för delaktighet

Ladda ner hela rapporten En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter – för personer med funktionsnedsättning