Nu väntar vi på ett utökat skydd även för personer med funktionsnedsättning

Idag överlämnades betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner till kultur- och demokratiministern. I betänkandet föreslås att det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas i straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Handikappförbunden ser nu fram emot att regeringen tillsätter en utredning om ytterligare en utvidgning så att även personer med funktionsnedsättning omfattas av skyddet.

Handikappförbunden har länge arbetat för en utvidgning av lagen och skrev nu senast om frågan i en gemensam debattartikel med Brottsofferjouren Sverige. Debattartikeln publicerades på SvD Brännpunkt den 23 nov.

Länk till artikeln i SvD

Länk till pressmeddelande om betänkandet på Regeringens hemsida