Nätverk för föräldrar sätter press på Maria Larsson (KD)

Många olika handikappförbund arbetar redan med barn- och föräldrafrågor, men nu ska det ske mer gemensamt, medvetet och systematiskt.
Föräldraskapsinitiativet rullade igång när Janne Carlsson, ordförande Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB, fick idén för 18 månader sedan.

– Föräldraskapsinitiativet har två ben, dels föräldrar till barn med funktionsnedsättning, dels föräldrar med egen funktionsnedsättning, berättar Ulf Grape.

 Vi skapade ett nätverk inom Handikappförbunden och upptäckte att det fanns mycket som knöt oss samman, säger Ulf Grape.
En av de frågor som förenar de olika förbunden handlar om utanförskapet inom det sociala livet, på förskola och skola, arbete och fritid.

Länk till hela artikeln i Föräldrakraft