Mer information och anmälan

  

Inbjudan

Funkar lagen som verktyg för våra rättigheter?

Den 14 september 2014 ska drygt 7 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet. Alla har rätten att rösta, men frågan är: Kan alla verkligen göra det?

Tyvärr utestängs många personer med funktionsnedsättning från att i praktiken använda sin demokratiska rättighet. Det brister i tillgängligheten, exempelvis till vallokaler.

FN granskar nu svensk funktionshinderpolitik, bland 46 frågor de ställer undersöker de hur det blir med diskrimineringslagen. Kommer otillgänglighet att vara grund för diskriminering, som utredaren Hans Ytterberg föreslog i ”Bortom fagert tal” till regeringen för 1110 dagar sedan?

Uppmärksamma den Internationella Funktionshinderdagen tillsammans med oss. Ta del av hur aktuella rättsfall kan medverka till att personer med funktionsnedsättning får utvidgade rättigheter. Skaffa dig kunskap om hur tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner ser ut – som i exemplet vallokalerna. Bidra till att Sverige efterlever funktionshinderkonventionen som ratificerades 2008.

Dag: 3 december 2013.

När: Program kl 9.30-12.30 och mingel med lättare förtäring kl 12.30-14.00.

Var: DO, Torsgatan 11 i Stockholm (karta).

Anmälan: Senast 20 november, anmäl dig här till seminariet

Detta är en första inbjudan, programmet konkretiseras efterhand. Se www.do.se för mer uppgifter.

rrangörer: Diskrimineringsombudsmannen, Handikappförbunden, Lika Unika, DHR – för ett samhälle utan rörelsehinder och NUFT Ungas nätverk för tillgänglighet.