Mediegrundlagen ska säkerställa mänskliga rättigheter

Handikappförbunden anser att mediegrundlagskommitténs förslag att det ska vara möjligt att ställa krav på tillgänglighet i beställ-tv är ännu ett litet steg på vägen mot att åtgärda ett av flera hinder för tillgång till information och kommunikation för personer med funktionsnedsättning. Men det räcker inte för att svara mot åtaganden i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det behövs en hållbar, framtidssäkrad och teknikneutral formulering i grundlagen som gör det möjligt att ställa krav på tillgänglighet till information och kommunikation oavsett distributionsteknik. Vi kräver en konsekvensanalys av förslaget i förhållande till konventionen.

Handikappförbunden föreslår också att en utredning om skydd mot kränkningar och hets mot folkgrupp ska tillsättas. Skyddet behöver stärkas till att omfatta personer med funktionsnedsättning på samma sätt som aviserats för transpersoner.

Läs hela remissvaret Ändrade mediegrundlagar SOU 2016:58 här