Utbildningsmaterial

 

Våldsamt osynligt
Den första svenska handboken i sitt slag och kan användas av alla som vill lära sig mer om brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Inga förkunskaper krävs.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för ideella stödjare och anställda inom brottsofferjourer, handikappförbund och andra ideella organisationer som kan tänkas möta brottsutsatta med funktionsnedsättning. Utgivningsår 2013.

Boken är gratis och kan beställas mot fraktkostnad hos Brottsofferjouren

 

Här kan du ladda ner utbildningsmaterial från samtliga enheter.

Lika och inkluderad

 

Det här materialet handlar om hur och varför funktionshindersrörelsen kan arbeta med mångfaldsfrågor. Det tar upp vad mångfald är, vad lagen säger om diskriminering, mänskliga rättigheter och så vidare.

Lika och inkluderad

 

Studiematerial om påverkansarbete

Studiematerial om påverkansarbete

 

 

Vuxenutbildning

Idag talar man om livslångt lärande. Att utbildningssystemet måste vara flexibelt och att det är viktigt att rekrytera nya grupper till utbildning. Arbetet med att söka upp och motivera personer med funktionshinder till studier är därför en viktig politisk handling liksom en demokratifråga.

Vuxenutbildning

 

 

Företrädarutbildningar

Material som tar upp rollen som förtroendevald inom funktionshindersrörelsen och kan ge inspiration och förmedla ideér om hur man kan påverka den demokratiska processen på olika nivåer i samhället.

Företrädarutbildningar

 

 

DATE – ett lärmaterial för skolan