Media

 

 Medier för alla? Tillgänglighet till tv i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Rapporten är resultatet av ett möte den 22 november 2011 i Köpenhamn mellan tre nordiska samarbetsorgan för funktionshindersorganisationer. Danske Handicaporganisationer (DH), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) och Handikappförbunden.

Rapport om tillgängliga media.pdf

Länk till projektet Med i medier

Tystnad råder i mediehusen
Medieforskaren Ylva Brune har i denna rapport undersökt hur svenska medieföretag arbetar med mångfald i utbudet och representation av underrepresenterade grupper. Studien bygger på en enkätundersökning till redaktioner inom TV, radio och dagspress gjord våren 2008.

Systematiska mätningar och mål för mångfaldsarbetet är sällsynta, men de företag som kommit igång tycker att det fungerar bra. Funktionshinder är fortfarande en liten fråga. Men publiken är inte maktlös, skriver författaren.

Tystnad råder i mediehusen

Mediabilden av personer med funktionshinder
Syftet med handboken är att peka på hur så kallat marginaliserade grupper porträtteras i media. Det är en handbok där som inte kommer med pekpinnar eller presenterar en absolut sanning utan att bidrar till en bra diskussion. Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Göteborgs universitet har använt handboken som underlag för diskussion.
Tryckår: 2004

Mediabilden av personer med funktionshinder.pdf