FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Materialen kan du ladda ner här. De finns också på Daisy, punktskrift och teckenspråkig dvd att beställa från Handikappförbunden.

1. Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ett informations- och utbildningsmaterial som vänder sig till alla som vill bekanta sig med konventionen. Materialet är tänkt att användas vid gruppdiskussioner och i studiecirklar. Finns på Daisy, punktskrift och på teckenspråkig dvd. Det finns även som Lättläst.
Tryckår: 2008

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf, öppnas i nytt fönster

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, word

2. Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ett utbildnings- och informationsmaterial som specifikt vänder sig till handikapprörelsen. Det innehåller förslag på hur konventionens rättigheter kan användas i det intressepolitiska arbetet.
Tryckår: 2009

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst version, pdf

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den nya FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är nu översatt och finns att läsa på regerings hemsida. Den finns också att beställa från Handisam.
Länk till Handisams hemsida

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst, pdf