LSS – målsättningen som försvann

Det har gått 20 år sedan riksdagen fattade beslut om LSS. Förväntningarna var stora och lagen har också inneburit stärkta rättigheter för de som berörs. Men det finns problem.

Lennart Erlandsson, universitetslektor i juridik, har nu granskat hur LSS tolkas och tillämpas av kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Resultatet redovisas i en ny rapport, som presenteras vid Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg.

– En viktig slutsats som kan dras är att handläggare och chefer måste få ett tydligare mandat att göra bedömningar och fatta beslut på en professionell grund. Rapporten visar att styrdokument hos både kommuner och Försäkringskassan inte sällan strider mot lagens intentioner, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef vid Akademikerförbundet SSR.

Under Socialchefsdagarna 2014 arrangerar Akademikerförbundet SSR och Handikappförbunden gemensamt ett seminarium med rubriken ”LSS – vad blev det av alla fina intentioner?”. Bland deltagarna finns förra socialministern Bengt Westerberg, Ingrid Burman, förbundsordförande för Handikappförbunden samt Camilla Sköld från Akademikerförbundet SSR.

Hämta hela rapporten här