Lång väntan på kontaktperson

Personer med funktionsnedsättning tvingas vänta orimligt länge på att få en stödinsats som de fått beviljad av kommunen. Störst svårigheter har kommunerna att verkställa beslut om kontaktperson och bostad med särskild service.

Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport ”Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin”, som fredagen den 15 mars överlämnades till regeringen.

Länk till Socialstyrelsesns hemsida