Kampanjen Digidel2013

Länk till webbsändningen av Digidel lanseringen 5 april 13.30

Tillgänglighetstjänster i tre kanaler live – u – undertext, live – t teckenspråkstolkat och live -s syntolkat.

Handikappförbunden har gått med i kampanjen Digidel2013, med målet att ytterligare 500.000 personer i hela Sverige ska bli digitalt delaktiga senast under 2013.

Organisationer och individer kan engagera sig i nätverket som står bakom följande motton: 

·         digital delaktighet är förutsättning för en väl fungerade demokrati

·         alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga

·         kunskap om hur man gör är viktig för att bli digitalt delaktig

·         användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktor för digital delaktighet

·         många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga

·         digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället

 Läs mer på Digidels hemsida

Digital kommunikation gör att många människor med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhället. Fler kan utbilda sig, få jobb och engagera sig i för att påverka samhällsutvecklingen.

Tillgängliga tjänster som är lätta att använda behövs för att fler ska ta steget in i den digitala världen. Samtidigt ska parallella kanaler finnas för den som väljer telefon eller andra sätt kommunicera. Bra tjänster leder till fler användare, men att kommunicera via endast en kanal leder till ökat utanförskap och minskad självständighet.