Introduktion till hälso- och sjukvårdssystemet

Grunden för den svenska sjukvården är att den ska ges på lika villkor och efter behov. Den ska vara demokratisk, och finansieras främst med allmänna medel. Kvalitén ska vara hög och patienten stå i centrum.

Men hur ser relationen mellan hälso- och sjukvårdsorganisationen, staten och kommunerna ut? Vem ansvarar för vad? Vilka principer styr hur staten fördelar sina resurser? Vilka styrmedel finns? Vem granskar hälso- och sjukvårdens verksamhet? Hur kan allmänheten använda den statistik som tas fram?

Läs mer i ”En introduktion till hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige”

Här finns också användbara länkar att ladda ner som pdf