På nordisk nivå deltar Funktionsrätt Sverige i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR) som har möten två gånger per år. I HNR ingår de nationella samarbetsorganen från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland, Färöarna och Grönland.

Funktionsrätt Sverige medverkar i Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHPR) där även politiker från de nordiska länderna deltar. Mötena i HNR och NHPR finansieras av Nordiska Ministerrådet. Nordiskt välfärdscenter – NVC är sekretariat för Nordiska Handikappolitiska Rådet.

 

Information på andra webbplatser

Nordiskt välfärdscenters hemsida: www.nsh.se