Internationella Funktionshinderdagen

Handikappförbunden firar den internationella Funktionshinderdagen i dag den 3 december tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, DHR och Lika Unika. Justitieminister Beatrice Ask är en av huvudtalarna på temat ”Funkar lagen som verktyg för våra rättigheter?” Mycket kretsar kring valen 2014 och möjligheterna att rösta, men under dagen diskuteras även om en ny rättspraxis kan udvidga inidividens rättigheter.