Inget undantag för tillgängliga vallokaler 2014

Handikappförbunden välkomnar lagförslaget idag om att möjligheten att söka dispens för icke tillgängliga vallokaler tas bort. Det är en självklarhet i en demokrati att alla ska ha lika möjligheter att rösta.  Ändå har några få kommuner i sina remissvar tagit upp att kravet kan leda till färre vallokaler.

Vårt budskap till Jönköping, Lund, Växjö och Örebro är enkelt: Ta tillfället i akt och öka tillgängligheten i kommunen. Det lönar sig i längden! Det finns redan ett regelverk för enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde, och ett bussdirektiv som omfattar tillgänglighet om man vill erbjuda röstning via valbussar.

Vi hoppas att dagens proposition snart kommer att följas av ytterligare en proposition om en stärkt diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet. Den internationella funktionshinderdagen 3 december har i år rubriken Funkar lagen som verktyg för våra rättigheter. Justitieminister Beatrice Ask medverkar.

 

Länk till regeringens proposition
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/227684

Länk till programmet för internationella funktionshinderdagen
http://www.do.se/sv/Om-DO/Internationella-Funktionshinderdagen-3-december/Program-for-internationella-funktionshinderdagen/

Länk till artikel i Svenska Dagbladet 5 november
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vallokalerna-maste-handikappanpassas_8691002.svd