Idag förhör FN:s kvinnokommitté Sverige i Genéve

Idag förhör FN:s Kvinnokommitté Sverige i Genève. Inför förhöret har Handikappförbunden, RFSL och RFSU tagit fram en gemensam underlagsrapport. Här tar vi bland annat upp skillnaden mellan lagarna och hur de tillämpas i praktiken, och att även om vi lever jämlikt på pappret så är det inte så i praktiken.

Genom Kvinnokonventionen har vår regering åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

Några av våra rekommendationer;

  • Straffrätten av sexuella övergrepp bör ses över och det bör även utbildning för rättsliga aktörer, däribland juridikstuderande. Detta för att bekämpa sociala stereotyper som leder till våld mot kvinnor.
  • Alla som utsätts för våld i hemmet ska garanteras samma stöd och en konkret strategi för hur detta ska gå till måste utvecklas.
  • För att bekämpa våld mot kvinnor, inklusive kvinnor med funktionsnedsättningar, lesbiska, bisexuella, transsexuella och queera kvinnor måste våld i nära relationer innefattas. Det ska också handla om samkönade relationer, förhållanden och strukturer som är kopplade till våld mot kvinnor som har funktionsnedsättningar, eller kvinnor som bär slöja, eller som blir utsatta för stereotyper kring ras eller etnicitet. Även våld mot transpersoner ska inkluderas.
  • När man utreder jämställdheten mellan män och kvinnor från ett intersektionellt perspektiv behövs inte bara uppgifter om kön utan även om könsidentitet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, etnicitet och religion.
  • Data kring jämställdhet bör delas upp, särskilt med funktionsnedsättning som grund. Analysen bör vara kritisk och ta hänsyn till strukturella hinder som olika kvinnor ställs inför.

Länk till pressmeddelande på MyNewsDesk

Länk till underlagsrapporten