Hur många känner till begreppet universell utformning?

I Norge finns en lag och en plan för ett samhälle utformat för den mänskliga mångfalden. I Sverige anses bristande tillgänglighet bli för dyrt att åtgärda. Kan en europeisk tillgänglighetslag skapa universella lösningar på universella problem? Frågorna diskuteras under ett seminarium som anordnas av Handikappförbunden, under MR-dagarna i Stockholm den 14 november.

Medverkande: Peo Hedvall, teknologie doktor, Certec, Lunds tekniska universitet, Rudolph Brynn Standard Norge, Annika Jyrwall Åkerberg, Handikappförbunden, Hans von Axelson, Handisam, och Thomas Jansson från Handikappförbundens styrelse.

OBS: Journalister som har svårt att vara på plats kan följa seminariet direkt på webben i tre versioner: en utan text, en med direkttextning och en med teckenspråkstolkning.
Länk till sändningen

Plats: Kulturhuset, Studio 3, Stockholm

Tid: 14 november 2013 15.00 – 16.00

Vi välkomnar Twitterkommentarer under sändningen! Använd #uu och #mrdagarna

Frågor? Kontakta Mia Ahlgren, Handikappförbunden, telefon 070-268 5222.

Övriga dagar i vår utställningsmonter:

Torsdag 14 november träffar du projektet Rätt stöd till arbete

http://rattstodtillarbete.se

Fredag 15 november träffar du Handikappförbundens intressepolitiska medarbetare

http://www.hso.se

Lördag 16 november träffar du projektet DATE som arbetar med likabehandling och tillgänglighet i skolan

http://www.handikappförbunden.se/DATE

Mer information om MR-dagarna http://www.mrdagarna