Hur kan funktionsrätt användas?

Vårt namnbyte till Funktionsrätt Sverige, som sker i maj innebär att vi redan introducerat det nya begreppet funktionsrätt i det svenska språket. Vi tycker att begreppet fyller en lucka i den vokabulär vi använder när vi skriver och pratar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Sedan begreppet introducerades på allvar under hösten 2016, har målsättningen varit att i använda det i våra remisser, skrivelser, pressmeddelanden och debattartiklar.

Funktionsrätt kan användas som en övergripande term för de rättigheter personer med funktionsnedsättningar har, eller i sammansatta ord som funktionsrättskonventionen, funktionsrättspolitik, funktionsrättsfrågor eller funktionsrättsrörelsen.

Det var Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för Delaktighet som först använde begreppet funktionsrättskonventionen i sin blogg.

Här kan du läsa Malin Ekman Aldéns blogginlägg

 

19 januari 2017

Vill du veta mer?

Pressmeddelande

Debattartikel (Dagens Samhälle dec, 2016)

Remissvar Handikappförbundens remissvar: För ett jämlikt och hållbart samhälle (S2016/04598/FST)

Här hittar du några exempel på hur vi använder begreppet i vår kommunikation.