”Hög tid att sjösätta Funka-utredningen”

Andelen arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden beräknas uppgå till 80 procent 2018. Här ingår personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. ”Det är hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag och avsätta nödvändiga resurser”, säger Ingrid Burman i ett pressmeddelande idag.

I sin senaste prognos bedömer Arbetsförmedlingen att i takt med att konjunkturen förstärks under 2015, kommer vi att se en ökad efterfrågan på arbetskraft och högre sysselsättning. Detta innebär större efterfrågan på arbetslösa med utbildning och god kompetens. Men som Arbetsförmedlingen kommenterar innebär det samtidigt en ökning av de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden, vars andel bedöms uppgå till hela 80 procent under 2018. Här ingår personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga.

Handikappförbunden är mycket oroade över prognosen och ser nu fram emot kraftfulla åtgärder för att förstärka möjligheten för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga att få arbete.
”Vi vet att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar som har en nedsatt arbetsförmåga inte är konjunkturell, utan består också under högkonjunktur och oavsett färg på regeringen. Därför krävs insatser som också kommer åt de strukturella hindren” säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport att om en god utveckling av sysselsättningen ska upprätthållas måste en stigande andel av jobben tillsättas med arbetslösa med en svagare ställning, inklusive personer med funktionsnedsättningar som har en nedsatt arbetsförmåga.

Handikappförbunden menar att det nu hög tid att sjösätta Funka-utredningens förslag och avsätta resurser för att öka matchningen och kunskapen om olika funktionsnedsättningar hos Arbetsförmedlingen.
”Det är också dags att fokusera på arbetsgivarna och arbetsplatserna, för att där öka kunskapen om den kompetens som finns bland personer som har en nedsatt arbetsförmåga och som kan behöva visst stöd. Det finns en stor kompetens bland alla dessa som idag har långtidsparkerats i arbetslöshet” säger Ingrid Burman.

För ytterligare kommentarer, kontakta: Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.

För mer information:

Länk till rapporten på Arbetsförmedlingens hemsida

Länk till pressmeddelandehos MyNews desk