Hög tid att agera för ett inkluderande samhälle

Det är bråttom om den svenska regeringen vill sätta avtryck i skapandet av ett inkluderande samhälle under det svenska ordförandeskapet i EU. Med brevet vill vi understryka att frågan om inkludering i det digitala samhället berör många och att handikapprörelsen är en resurs i arbetet.

Brev till politiker angående ett inkluderande samhälle.pdf