Hjälp oss att samla 10 000 namnunderskrifter!

Skriv under för att rädda folkhögskolornas verksamhet för studerande med funktionsnedsättning!

Handikappförbunden och en lång rad av våra medlemsförbund är oroade över utvecklingen när det gäller folkhögskolornas viktiga verksamhet. Under senare år har flera skolor, linjer och kurser som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning lagts ned. Undertecknare uppmanar härmed regeringen att agera för att stoppa denna utveckling, som innebär att många personer med funktionsnedsättningar nu saknar utbildningsalternativ som fungerar.
 
Vi vill se omedelbara insatser i form av
  • ytterligare statsbidrag till folkhögskolornas verksamhet för långa kurser som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.
  • tydligare regelsystem som ökar finansieringsviljan hos kommuner, landsting och försäkringskassan för studier på folkhögskola, så att personer som vill kan studera. Här ingår bland annat färdtjänst.
Vi kräver också att regeringen tillsätter en utredning som ser över systemet med ekonomisk finansiering av folkhögskolornas verksamhet och de förutsättningar som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av folkhögskolornas utbildningar.
Om du har frågor eller vill ha hjälp med att skriva under kontakta Monica Klasén McGrath, kommunikationsansvarig, Handikappförbunden via e-post: monica.klasén.mcgrath@hso.se eller via telefon: 0708-854265

Här hittar du namninsamlingen

13 februari 2017