Handikappförbunden träffar FN i Geneve

Idag träffas övervakningsommittén för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Då bestämmer kommittén vilka frågor som de vill att Sveriges regering ska svara på när de kallas till offentligt förhör. Det kommer troligtvis att hållas i början av 2014.

Handikappförbunden finns på plats i Geneve och representeras av ordförande Ingrid Burman, styrelseledamoten Lars Berge-Kleber och Annika Jyrwall Åkerberg som har skrivit Funktionshindersrörelsens alternativrapport. De är där för att berätta för kommittén vilka frågor som den svenska funktionshindersrörelsen anser är viktigast.

Handikappförbunden arrangerar, tillsammans med Lika Unika, ett frukostseminarium. Där   sammanfattas rapporten, frågeställningar lyfts och situationen i Sverige diskuteras.

Länk till alternativrapproten

Länk till Förslag på frågor till FNs övervakningskommitté