Handikappförbunden rasar mot regeringen: Ni väljer bort 200 000 som vill ha jobb

Icke godkänd. Handikappförbunden är inte nöjda med regeringen – och allra sämst betyg får arbetsmarknadspolitiken.

– Hittills har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte gjort något för personer med funktionsnedsättning. Och ännu mer bekymmersamt är att man verkar ha sänkt ambitionerna sedan i höstas, säger Mikael Klein, politisk chef på Handikappförbunden.

Handikappförbunden är sällan nöjda med arbetsmarknadspolitiken, men just nu är kritiken hårdare än på mycket länge.

– Regeringens insats är klart under förväntan, i synnerhet med tanke på de höga ambitionerna när man tillträdde. I vårbudgetpropositionen är arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning en blind fläck. Man uttrycker inte ens en plan för att i framtiden höja lönebidraget eller genomföra förslagen i Funka-utredningen.

– Nu måste arbetsmarknadsministern börja jobba med frågorna om arbete för personer med funktionsnedsättningar. Det är bra att man höjer A-kassan och satsar på unga – det är bra satsningar som också gynnar våra förbunds medlemmar, men arbetsmarknadspolitiken blir aldrig komplett om man inte antar utmaningen för personer med nedsatt arbetsförmåga, säger Mikael Klein.

Länk till hela artikeln i Föräldrakraft