Handikappförbunden nominerar Föräldraskapsinitiativet till Allmänna Barnhusets Stora Pris 2011

Föräldraskapsinitiativet är ett nätverk med representanter från flera funktionshindersorganisationer. Nätverket uppmärksammar och kämpar för en grupp som nästan helt ställts utanför i dagens familjepolitik – föräldrar med egen funktionsnedsättning och föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Dessa människor har mycket svåra villkor med att få tillvaron att gå ihop. Förutom de hinder som byggs upp genom funktionsnedsättningen i sig, tillkommer en mängd en mängd olika omständigheter i kontakten med samhället. Föräldrar som kämpar med detta i vardagen behöver vara övermänniskor. Dessa är förbisedda i dagens politiska satsningar.

Föräldraskapsinitiativet har därför lyft upp den här frågan till politikerna. De påtalar bristerna i samhället idag, och de kommer med effektiva och genomförbara förslag. Nätverket har främst arbetat med hur den statliga föräldrautbildningen borde se ut för att stötta de familjer som har det svårast. Föräldrautbildningen borde enligt föräldraskapsinitiativet utgå från behov, och tas fram i samverkan med de organisationer som har erfarenheten och kunskapen.

Föräldraskapsinitiativets arbete kan komma att ge många tusen familjer i Sverige en betydligt drägligare tillvaro.

Ingrid Burman

Ordförande
Handikappförbunden

Mer information om Föräldraskapsinitiativet:
Ulf Grape, ordförande i Hjärtebarnsförbundet, tfn 070-595 59 93 ulf.grape@hjartebarn.se
Annika Nyström Karlsson, Handikappförbunden, tfn 08-546 404 23 annika.nystrom.karlsson@hso.se