Handikappförbunden kommer att anmäla Socialförsäkringsministern till Riksrevisionen

Sjukförsäkringen har under Alliansregeringen genomgått historiska förändringar. Reformtakten har varit påfallande hög. Förändringar har införts i rask takt och utan ordentliga konsekvensanalyser. De snabba förändringarna har skapat oro bland många sjukskrivna, men också satt hård press på Försäkringskassan.

Riksdagen gav den 17 juni 2011 ett tillkännagivande till regeringen, bland annat med kravet att prövningen av sjukpenning ska ske som tidigare mot ett ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden.

Den 15 februari i år bjöd Socialdepartementet in till en konferens på Rosenbad om ett nytt verktyg för arbetsförmågebedömning som Försäkringskassan tagit fram. Verktyget har kritiserats från flera håll, bland annat från Handikappförbunden. Vi menar att verktyget begränsar rätten till sjukpenning genom att försvaga den individuella prövningen. Den så kallade yrkeslistan speglar inte de reella villkoren på arbetsmarknaden och försvagar rättssäkerheten för den försäkrade.

Dagen innan en hearing om det kritiserade verktyget den 23 maj som Socialförsäkringsutskottet inbjudit till i Riksdagen, meddelar Försäkringskassan i ett pressmeddelande att man går vidare med en utvidgad prövning av verktyget i ett flertal län. 

Vi blir djupt oroade när enskilda myndigheter i sin tillämpning riskerar att frångå lagstiftningens tolkning genom att skapa verktyg som i det här fallet återigen förskjuter begreppet ”normalt förekommande arbete” så som det har uttolkats genom prejudicerande domar i rättsliga instanser.   

Handikappförbunden menar att Försäkringskassan agerar med Socialförsäkringsministerns goda minne och tänker därför göra en anmälan av ministern till Riksrevisionen för att avsiktligt frångå Riksdagens tillkännagivande.

Fotnot:
Socialförsäkringarna finansieras av avgifter från löntagare som fått ett sämre skydd vid sjukdom och arbetslöshet. Varje år ger socialförsäkringarna ett starkt överskott i statskassan, enligt beräkningar från Folksam och TCO så mycket som 70 miljarder bara under år 2010. Överskottet från socialförsäkringarna har finansierat stora delar av regeringens andra reformer.

Handikappförbundens anmälan till Riksrevissionen
skickad den 4 juni 2013