Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ordförande

Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.


Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande

Sedan 1942 har vi bidragit till viktiga samhällsförändringar. Personer med funktionsnedsättning har fått starkare rättigheter inom alla samhällsområden. När vi nu byter namn till Funktionsrätt Sverige är det för att stärka vår koppling till mänskliga rättigheter. Grunden för vårt arbete är Förenta Nationernas, FN:s, konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.

”Jag tycker begreppet funktionsrätt är ett utmärkt sätt att visa vad frågorna handlar om – rätten för alla att leva ett liv med självbestämmande och full delaktighet i alla delar av samhällslivet. För att nå detta måste samhällsbygget utgå från universell utformning och särlösningar måste göras onödiga”, kommenterar Lars Ohly. ”Med begreppet funktionsrätt tar rörelsen ett steg framåt och jag ser fram emot att vara en del i det fortsatta arbetet.”

Vi har också glädjen att välkomna två nya medlemsförbund Svenska Downföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn!

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande

Imorgon firar vi 75-års jubileum. Då talar bland andra Daniela Bas, FN:s företrädare för funktionsrättsfrågor.

 

Information på andra webbplatser